Missió


Ser la millor opció per satisfer les necessitats dels nostres clients com proveïdor integral de recursos energètics amb la màxima seguretat, qüalitat i servei.

Valors

Col·laboració

Treballem juntament amb els nostres proveïdors i clients per millorar dia a dia la qüalitat amb els mateixos i satisfer les seves necessitats.

Servei

Actuant amb eficiència, rapidesa i precisió.

Qüalitat i màxima puresa

De tots els productes oferts per la nostra companyia.

Millora contínua i innovació

Ens adonem compte de la importància de mirar cap al futur i per tant oferim la darrera novetat del mercat per donar suport i servei únic als nostres clients.

Respecte pel mediambient

La protecció i conservació de l'entorn amb elements clau en el creixement de la companyia.

Formació

La empresa es preocupa de la formació contínua en tots els seus àmbits.

Ètica i transparència

En el comportament i actuacions de tots els empleats i col·laboradors de la nostra organització.

Seguretat

En els processos, instal·lacions i serveis, donant especial atenció a la protecció dels empleats, contractistes, clients i l'entorn local, i transmetem aquest principi d'actuació a tota la organització.